" height="64" ShowControls="1" ShowStatusBar="1" AutoSize="false" EnableContextMenu="0" DisplaySize="0" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/">

             Ti Ru Em Ngủ - Nhạc Trịnh Cng Sơn

Ti ru em ngủ một sớm ma đng
em ra ngoi ruộng đồng
Hỏi thăm cnh la mới
Ti ru em ngủ một sớm ma thu
em đi trong sương m gọi cy l vo ma

Con đường thật buồn một ngy cuối đng
Con đường mịt m một ngy cuối Thu
Em vo ma Hạ nắng thắp trn cao
v ma xun no ngẩn ngơ tnh mới
đi nhẹ vo đời thầm th gt chn

Em gọi nụ hồng vừa tn cuối sn
Nghe tnh chợt buồn trong l xn xao
để ma xun sau mua ring tnh sầu

Ti ru em ngủ một sớm ma xun
em hn một nụ hồng
Hỏi thăm về giọt nắng
Ti ru em ngủ
Hạ cũng vừa sang
em hn ln tay mnh
để chua xt tnh trần

 

Back to