Duy Quang & Yến Xuân bên cạnh Phạm Duy

trong ngày lể thành hôn của DQ tại Saigon (2007)

 

 

Nếu có ngày nào em quay gót
Lui về thăm lại bến Thu xa
Th́ đôi mái tóc không c̣n xanh nữa
Mây bạc trăng vàng vẫn thướt tha...

 

                                  T́nh Cầm

 

 

 

 

Designed by Thu-Phong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T́nh Cầm

 

Thơ Hoàng Cầm - Nhạc Phạm Duy - Tiếng Hát Duy Quang

 

                   

 

 

 

Back To       Song Vang