Dalena

 

Nhạc Sĩ Trc Hồ

 

Em đi về o mỏng
Quyện ma xun theo sau
Hồn ti chim n nhỏ
m thầm bay theo em ...
 

 

 

D

Designed by Thu-Phong

 

 

 

Lm Thơ Tnh Em Đọc

Nhạc Trc Hồ

 

Tiếng Ht Dalena v Phương Thảo

 

 

Back To