D

 

T́nh như bóng mây
Ngàn năm vẫn bay ...

 

 

Designed by Thu-Phong

 

 

Mưa Trên Biển Vắng

Tiếng Hát Ngọc-Lan

 

Next Song: Je Ne Suis Que De L'Amour

 

 

Back To