Những chiều hoa nắng lụa, đưa em qua cầu Trường Tiền, đến trường ...

 

Em về, qun đi thơ chp trao tnh ...

 

 

Designed by Thu-Phong

 

 

 

 

 

Huế Xa

Xa Huế rồi tht sao người ơi

Dng Hương Giang đ vẫn tri m đềm ...

 Nhạc v Lời Nguyễn-Tất-Vịnh ~ Ca Sĩ Bảo-Yến

 

 

Back To