Đêm nay giáo đường vang tiếng kinh cầu
Nơi xưa ḿnh em đứng
Không thấy bóng anh đâu ...

 

<><><>

Designed by Thu-Phong

 

 

 

 

 

 

Hai Mùa Noel

 

Tiếng Hát Tâm-Đoan

 

           

 

 

Back To        Sông Vàng