Anh đang ở một nơi xa

em nhớ mong anh v cng
Uớc sao mnh đuợc bn nhau đm nay
Giấc mơ chỉ l giấc mơ ...

 

Designed by Thu-Phong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giấc Mơ Chỉ L Giấc Mơ

Nhạc v Lời:  Đức Tr ~~  Tiếng Ht:  Hồ Ngọc H

 

           

 

 

Back To        Sng Vng