Huế ơi . . .
Tạm biệt nhau m trong lng cn Huế
Hải Vn ơi đừng tắt ngọn sao khuya
Xin tạ từ với chiếc hn thầm lặng
Anh trở về ha đ pha bn t

 

 

 

 

Designed by Thu-Phong

 

 

 

Tạm Biệt Huế

Thơ Thu Bồn ~  Phổ nhạc Xun An

 

 

 

 

Back To